Regulamin Inteligent Car

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep Internetowy, zlokalizowany pod adresem www.inteligentcar.pl zwany dalej e-Sklepem inteligentcar.pl ,umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu
  2. E-sklep www.inteligentcar.pl prowadzony jest przez Sikora Paw Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skórczu, ul. Leśna 4a, 83-220 Skórcz, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000606788 , posiadająca nadane numery NIP: 5922265956, REGON: 363910940, o kapitale zakładowym 5000 zł zwany dalej jako: Sprzedawca)
  3. Sprzedawca oferuje prezentowane w e-Sklepie inteligentcar.pl produkty w określonych cenach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem
  4. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikowi rejestrację konta w Sklepie Internetowym oraz złożenie zamówienia bez rejestracji konta
  5. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Kupującemu przysługuje w każdym czasie prawo wglądu w dane własnego konta użytkownika, w szczególności we własne dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania i usunięcia
  6. Zamówienia wysyłkowe kompletowane i realizowane są przez Biuro Obsługi Klienta znajdujące się pod adresem: ul.Jubileuszowa 6, 83-209 Godziszewo, tel. 508 900 777

  e-mail: inteligentcar@gmail.com. Kontakt z Biurem Obsługi możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 , sobota 8:00-14:00

 2. ZAWARTOŚĆ SKLEPU INTERNETOWEGO
  1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności, oraz zostały wprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami na rynek Rzeczypospolitej Polskiej
  2. Wygląd, cechy produktu i jego właściwości podane są na karcie produktu
  3. Ceny podane w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto
  4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia znajduje się w Koszyku, po wskazaniu przez Użytkownika wybranych produktów wraz z ich ilością, jak również po dokonaniu wyboru sposobu dostawy i formy płatności, a przed potwierdzeniem złożenia zamówienia
 3. DOKONYWANIE ZAKUPÓW
  1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
  2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez system dokonywania zakupów będący integralną częścią e-Sklepu www.inteligentcar.pl
  3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 18:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego (chyba, że przy produkcie na stronach sklepu podany był inny termin realizacji/dostawy). W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia
  4. Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest udostępnienie wszystkich danych wymaganych w formularzu zamówienia
 4. CENA I WARUNKI ZAPŁATY
  1. Cena produktu, jeżeli w opisie produktu inaczej nie zastrzeżono, nie obejmuje kosztu przesyłki, który ponosi Kupujący
  2. Ceny towarów przedstawione w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy złożeniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego
  3. Kupujący ma możliwość zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem przelewu – przedpłata, serwisu płatniczego (szybkie przelewy DotPay) albo za pobraniem
  4. Dokonując przelewu bezwzględnie należy w tytule przelewu podać nadany w potwierdzeniu numer zamówienia. Jest to warunek niezbędny dla realizacji zamówienia. W przypadku, gdy nie zostanie spełniony, Sprzedawca podejmie próbę uzyskania tego numeru od Kupującego. W przypadku niemożności zidentyfikowania wpłaty, jej kwota zostanie zwrócona na rachunek Kupującego w terminie do 7 (siedmiu) dni, a dotyczące jej zamówienie zostanie uznane za nieważne i anulowane
  5. Numer rachunku bankowego 38 1090 2590 0000 0001 3232 3124 ,konto prowadzone są przez Bank Zachodni W dla firmy: Sikora Paw Sp. z o.o. ul.Leśna 4a, 83-220 Skórcz
  6. Cena zawiera w sobie wszelkie opłaty związane z wprowadzeniem towaru, co oznacza, iż oferowana cena jest ceną brutto wyrażoną w walucie wybranej przez Kupującego
  7. Paragon jest standardowym dokumentem potwierdzającym zakup , Faktura VAT wystawiana jest dla firm oraz osoby prywatnej na życzenie kupującego
  8. Paragon oraz Faktura VAT wysyłane są w formie elektronicznej na adres e-mailowy kupującego lub na życzenie klienta zostanie wydrukowany i dołączony do przesyłki w formie papierowej
  9. Sprzedawca przestaje być związany zamówieniem Kupującego w przypadku, gdy w terminie 14 dni od dnia wysłania wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie, na wskazany rachunek nie wpłynie zapłata (płatność przelewem).
 5. CZAS REALIZACJI ORAZ DOSTAWY ZAMÓWIENIA
  1. W przypadku zamówień opłaconych przelewem lub DOTPay. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za zamówienie, w przypadku zapłaty za pobraniem - niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia do godziny 18:00 tego samego dnia roboczego
  2. Dostawa kurierska zostanie zrealizowana poprzez firmę kurierską DPD, która większość przesyłek dostarcza następnego dnia roboczego. Kupujący otrzymuje powiadomienia e-mail o statusie zamówienia oraz otrzymuje numer kontaktowy do kuriera dostarczającego przesyłkę
  3. W przypadku dostawy do Paczkomatu Inpost czas dostarczenia zajmuje 2-3 roboczych od momentu kompletnej realizacji zamówienia
  4. Zakupiony towar zostanie wysłany na adres podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym
  5. Przy odbiorze towaru od kuriera Kupujący ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w jego obecności. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zewnętrznych uszkodzeń przesyłki, Kupujący ma obowiązek sporządzić w obecności kuriera protokół reklamacyjny
  6. Kupujący ma prawo nie przyjąć uszkodzonej przesyłki (odmowa przyjęcia).
 6. KOSZT DOSTAWY
  1. Koszt dostawy zostanie podany do akceptacji Kupującego na etapie dokonywania zamówienia
  2. Określenie kosztu dostawy będzie uzależnione od sposobu płatności. Każdorazowo wysokość opłaty będzie dostępna dla Kupującego do jego wiadomości - przed potwierdzeniem złożenia zamówienia
  3. Opłatę związaną z dostarczeniem przesyłki oraz obsługą płatności w ustalonej na zamówieniu kwocie pokrywa Kupujący, chyba że Sprzedawca zdecyduje na mocy wprowadzonej oferty promocyjnej, o zwolnieniu Kupującego z konieczności poniesienia takiej opłaty w całości lub w części – informacja o ofercie promocyjnej będzie podana do wiadomości Kupującego przed potwierdzeniem zamówienia
  4. Opłata związana z dostarczeniem przesyłki będzie osobną pozycją na zamówieniu oraz dokumencie rozliczeniowym (faktura albo paragon) wystawionym przez Sprzedawcę dla Kupującego i będzie stanowiła część całkowitej wartości zamówienia
  5. Koszt wysyłki poza terytorium Polski ustalany będzie indywidualnie z obsługą e-Sklepu www.inteligentcar.pl
 7. REKLAMACJE
  1. Uprawnienia Kupującego wynikające z postanowień niniejszego punktu są niezależne od uprawnień przysługujących Kupującemu i wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000. r., Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami), jak też z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późniejszymi zmianami)
  2. W przypadku, gdy Kupujący stwierdzi w zakupionym towarze wady jakościowe lub ilościowe, powinien skontaktować się z obsługą inteligentcar@gmail.com w celu określenia sposobu jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji
  3. Protokół reklamacji Kupujący może pobrać ze strony e-sklepu
  4. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia reklamowanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie oraz dołączenie do reklamowanego towaru wszelkich akcesoriów, numer dokumentu zakupu (paragon lub faktura) oraz opisu usterki. Adres wysyłki: Sikora Paw Sp. z o.o. ul.Jubileuszowa 6 , 83-209 Godziszewo
  5. Na produkty sprzedawane w internetowym sklepie inteligentcar.pl, o ile nie jest zaznaczone inaczej, udzielana jest 2 letnia gwarancja
  6. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji towar zostanie naprawiony, wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Kupującemu zostaną zwrócone pieniądze
  7. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania

  Wypełnia jego wszystkie pola, a następnie odsyła zwrotnie drogą mailową. Kupujący ma prawo złożyć reklamację w formie pisemnej, wysyłając wiadomość e-mail, bądź listownie na adres sklepu: Sikora Paw Sp. z o.o. ul.Jubileuszowa 6 , 83-209 Godziszewo. Link do Prorokołu Reklamacujnego

 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU
  1. W przypadku, gdy Kupujący chce odstąpić od umowy i dokonać zwrotu towaru może to zrobić w ciągu 14 dni od daty otrzymania, bez podawania przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności
  2. Aby odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem e-Sklepu inteligentcar.pl, należy złożyć Sprzedającemu podpisany formularz wysyłając na adres: e-mail: iinteligentcar@gmaiil.com lub wysyłając na adres sklepu Sikora Paw Sp. z o.o. ul.Jubileuszowa 6 , 83-209 Godziszewo. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej, lub formularza dostępnego na stronie e-Sklepu
  3. Przesyłkę ze zwracanym towarem, należy nadać na adres Sikora Paw Sp. z o.o. ul.Jubileuszowa 6 , 83-209 Godziszewo
  4. Przesyłki wysłane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane

  Link do Protokołu odstąpienia od umowy

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Sprzedawca, w wypadku, gdy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt przedsiębiorcy
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie e-Sklepu inteligentcar.pl w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty oraz wprowadzania nowych towarów
  3. Zmiany regulaminu, cen, parametrów itp. Danych, o których mowa w niniejszym regulaminie nie dotyczą zamówień złożonych. Zamówienia realizowane są zgodnie z regulaminem obowiązującym w momencie ich złożenia i według cen obowiązujących w tej dacie. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny, ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U, z 2000 Nr 22, poz. 271 z późn. zm.)